จับตาอาเซียนสู่ AEC : นักลงทุนหวั่น AEC ไม่เต็มร้อย ชี้ปัจจัยเสี่ยงการเมือง-ภัยธรรมชาติ คอยบั่นทอน

แม้จะมีการทำความเข้าใจระหว่าง 10 ชาติอาเซียน ก่อนการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 แต่กรอบความร่วมมือกันในการรวมประชาคมเบื้องต้นนั้นยังไม่ชัดเจนว่า แต่ละชาติจะก้าวขาออกมามากน้อยแค่ไหน ซึ่งในเชิงลึกแล้วในบางกลุ่มประเทศสมัครใจคุยกับในระดับทวิภาคีมากกว่า เพราะหากจะให้เปรียบเทียบแล้วก็ไม่ต่างจากการลงสนามชิงชัยในเชิงกีฬา ที่เราๆคุ้นเคยอย่างกีฬาสมานฉันท์อาเซียนทุก 2 ปีอย่างซีเกมส์ ที่แม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่กีฬา แต่ลึกๆแล้ว การเข้าร่วมในมหกรรมดังกล่าวก็คือการแข่งขันกันครองความยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคดีๆนี่เอง

ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายไปในทิศทางเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดกว้างและผ่อนปรนต่อกันมากขึ้น ซึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้แม้ว่าจะเน้นผลประโยชน์ในภาพรวมระดับภูมิภาค แต่ก็ส่งผลดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วย เพราะในช่วงที่ฝั่งตะวันตกเกิดวิกฤต นักลงทุนก็ยังมีตลาดใหม่ให้เข้ามาเป็นตัวเลือก แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในของแต่ละชาติประชาคมน้องใหม่และภัยธรรมชาติที่ยากจะคาดเดาได้ก็ตาม

นาย เดนนิส แนลลี่ ประธาน บริษัท PricewaterhouseCoopers International Ltd หรือ PwC เผยว่า สถานการณ์ของเศรษฐกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน นั้นจะเติบโตได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพราะความคึกคักของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการลงทุน สะท้อนผ่านการตอบรับของนักลงทุนจากทั้งเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ที่ตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา AEC เป็นตัวเร่งให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสการค้าการลงทุนใหม่ๆให้แก่ ภาคเอกชนในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

“นักลงทุนมองว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแหล่งเป้าหมายหลักของการควบรวมกิจการ ธุรกิจร่วมทุน (Joint Ventures) และการหาพันธมิตรทางการค้า (Strategic alliances) ในปี 2013 นี้ และมีโอกาสที่จะเติบโตนำหน้าภูมิภาคอื่นๆอย่าง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ แม้จะต้องเสี่ยงกับความผันผวนและความไม่แน่แน่นอนของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Uncertain/ volatile economic growth) รวมไปถึงการควบคุมและกำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากเกินไป (Overregulation)ก็ตาม” นาย เดนนิส แนลลี่ ประธาน บริษัท PricewaterhouseCoopers International Ltd กล่าว

นอกจากนี้ สิ่งที่จะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้การรวมประชาคมอาเซียนไม่ราบรื่นเท่าที่ควรก็คือ ความแตกต่างกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ เพราะในบรรดา 10 ชาติอาเซียนนั้น กลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจอย่าง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือแม้กระทั่งบรูไน จะทำให้ช่องว่างในการประสานความร่วมมือกันกลายเป็นเรื่องเอื้อมไม่ถึง โดยเฉพาะ ประเด็นในเรื่องการสร้างเสถียรภาพต่อภาคการเมือง การเงิน และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

จากรายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในระดับภูมิภาคของ Marsh-Asia บริษัทในเครือของ Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC) ระบุว่า ความต้องการในการลงทุนโครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ผลักดันให้ตัวเลขการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงข่ายพื้นฐานขนาดใหญ่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะผลักดันให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัว แต่สถาบันการเงินในต่างประเทศยังคงมีความกังวลและมีแนวโน้มลดการให้กู้ยืมเงินในระยะยาว

“การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างชาติจะเป็นไปได้ยากขึ้น แม้ว่าอัตราความต้องการเงินลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียจะเติบโตขึ้นทุกวันก็ตาม ซึ่งความเป็นไปได้ที่ยังพอส่งเสริมเกื้อกูลกันได้ก็คือ การหาตัวช่วยอย่างผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมทุนรายอื่นเข้ามาช่วยแชร์ความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้อย่างการเมือง หรือการผิดนัดชำระหนี้ในระยะยาว เป็นต้น” นายเจสัน เวลส์ กรรมการผู้จัดการพิเศษ Marsh-Asia กล่าว

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงให้น้ำหนักความกังวลในด้านการเมืองภายในประเทศมากกว่าภัยธรรมชาติ เพราะถึงแม้การรับมือกับวิกฤตภัยธรรมชาติจะลำบากยากเย็นสักเพียงใด แต่การรับมือกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และไร้ซึ่งการคาดเดาระยะเวลาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างปัญหาการเมือง …นักลงทุนขอเลือกโบกมือลากับปัญหาหลังมากกว่าเรื่องอื่น! 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s