โพลชี้ “อุตสาหกรรมก่อสร้าง” ไม่เข้าใจ AEC ที่สุด! ผู้รับเหมาค้าน “เรานำร่องก่อนใครเพื่อน!”

ในกลุ่มธุรกิจที่มีการสำรวจในประเด็นการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC นั้น เรียกได้ว่าแทบทุกกลุ่มธุรกิจทุกแวดวงต่างตื่นตัวกับกระแส AEC ที่กำลังจะรวมประชาคมกันในอีก 2 ปีข้างหน้านี้ ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต่างฝ่ายต่างมองเห็นถึงโอกาสที่จะขยายแผนต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยอาศัยจังหวะของการรวมประชาคมอาเซียนเป็นจุดสตาร์ทของการก้าวสู่สากล

การตื่นตัวของกระแส AEC ในประเทศไทยดูเหมือนจะเพิ่งเป็นกระแสที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายในช่วงต้นปี 2556 ที่ผ่านมานี้เอง แต่สำหรับในแวดวงธุรกิจแล้ว กระแส AEC มีมาตั้งแต่ปี 2554 แต่ก็มีผู้ประกอบการและนักธุรกิจอีกจำนวนไม่น้อย ยังมองประโยชน์และการหาจังหวะเข้าไปชิงโอกาสใน AEC ยังไม่ได้ แต่ก็มีผู้ประกอบการอีกไม่น้อยเช่นกันที่อ่านเกมขาดชิงเปิดเกมรุกก่อน AEC ไปหลายขุม

จากข้อการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย ในหัวข้อความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 โดยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า จากการสำรวจมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่เข้าใจ (AEC) มากที่สุด คือ ภาคเกษตรกรรม 80% รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม 52.8%

โดยธุรกิจที่ไม่เข้าใจมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมก่อสร้างมีสัดส่วนที่ไม่เข้าใจสูงถึง 94.74% รองลงมา คือ กลุ่มปศุสัตว์ 93.75% เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับ AEC ก็คือ การขาดแหล่งข้อมูลในการเข้าถึง ให้ความรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ AEC อย่างจริงจัง

“AEC เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับในพื้นที่รอบนอกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กในต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเล็กๆ ที่ไม่มีทั้งพรมแดนยุทธศาสตร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ AEC โดยตรง ทำให้โอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารยังน้อยและไม่ทั่วถึง” นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว

โดยสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็คือ การยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้รับเหมาจากต่างชาติ ทั้งในฝั่งผู้นำเอเชียอย่างญี่ปุ่น จีน รวมทั้งจากฝั่งยุโรปและอเมริกา ซึ่งการจะสร้างมาตรฐานการก่อสร้างได้อย่างยั่งยืนนั้น ทั้งฝั่งภาครัฐและผู้ประกอบการเองต้องร่วมด้วยช่วยกันผลักดัน ซึ่งจะต้องไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น แต่จะต้องมีการสร้างและควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปในระดับเดียวกันทั้งรายเล็กและรายใหญ่

นอกจากนี้ ประเด็นในด้านแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจก่อสร้างในชาติอาเซียน เพราะในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่หลายชาติในอาเซียนกำลังประสบปัญหานี้อย่างหนัก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ปัญหาขาดแคลนแรงงานเข้าขั้นวิกฤตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

“ปัญหาการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงานในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเดินหน้าโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยหลายบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ในประเทศไทยได้นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาทดแทนแรงงานในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ที่มีพันธมิตรธุรกิจอยู่แล้ว ก็จะเป็นที่ต้องการตัวมาก เพราะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงานและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยได้มีการขยายตัวในประเทศอย่างก้าวกระโดด จากการที่รัฐบาลพยายามผลักดันโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และการเดินหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย กับประเทศพม่า เพื่อขยายเส้นทางการเชื่อมต่อและขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ชื่อเสียงของผู้รับเหมาไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งในเวทีอาเซียนด้วยกัน

          แต่หลังจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจะสามารถต่อยอดจากการเข้าไปสร้างผลงานและชื่อเสียงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าและลาวไว้ได้หรือไม่ และที่สำคัญก็คือ เราจะฉวยจังหวะจากทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด ที่เป็นจุดแข็งและข้อเด่นของผู้ประกอบการไทยในเวที AEC ได้หรือไม่…ก้าวสำคัญครั้งนี้ อาจจะไม่ต้องรอถึงเวที AEC แต่จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงจะก้าวได้ไกลไม่แพ้ชาติใดในโลก

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s