ตึก 7 ชั้นทรุดย่านปทุมธานี กรณีศึกษาที่ห้ามมองข้ามของแวดวงก่อสร้างและอสังหาฯไทย

นึกว่าจะมีแค่อิตาลีที่มีสิ่งก่อสร้างทรงเอียงๆ แต่ในวันนี้ประเทศไทยเราก็มีตึกเอียงกับเขาด้วยเหมือนกัน ผิดก็แต่ของเราไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ของโลกได้ เพราะตึกที่ว่าทำท่าพร้อมพังอยู่ตลอดเวลา แถมเป็นที่น่าวิตกของประชาชนที่อาศัยโดยรอบด้วยว่า การทรุดตัวของตึกดังกล่าวจะพาลเอาให้ที่อยู่อาศัยของตัวเองทรุดตามไปด้วย

ตัว อาคารที่สูงกว่า 7 ชั้นจำนวน 2 ตึกที่ทรุดตัวลงหลังจากก่อสร้างไปได้กว่า 70% ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าสาเหตุที่แท้จริงของตึกที่สำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง แต่กลับมีเหตุการณ์ตึกทรุดเกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการทรุดตัวของตึกได้ นั้น อาจจะเป็นผลมาจากโครงสร้างฐานรากที่ไม่แข็งแรงเพียงพอ หรือ การที่ชั้นดินอ่อนตัวมากขึ้นไป ซึ่งสาเหตุประการหลังอาจจะเป็นผลพวงมาจากการที่เร่งก่อสร้างโครงการโดยสภาพ ดินที่ถมที่มีระยะเวลาไม่นานเพียงพอที่ดินจะอัดกันแน่นจนแข็งแรงเพียงพอที่ จะก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA เผยว่า สาเหตุของการทรุดตัวนี้ อาจมีตั้งแต่ปัญหาในขั้นตอนการออกแบบ หรือในขั้นตอนการก่อสร้างและการควบคุมก่อสร้างอาคาร ซึ่งก่อนหน้าที่ดินแปลงนี้จะนำมาใช้ก่อสร้างเป็นโครงการอพาร์ทเมนต์นั้น ที่ดินแปลงดังกล่าว มีสภาพเป็นหนองน้ำ และอยู่ในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมขังในช่วงปี พ.ศ. 2554 อีกด้วย

“ที่ดินที่เคยมีสภาพเป็นแหล่งน้ำมาก่อน ควรต้องมีการถมที่ดินทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 1-3 ปี เพื่อให้ดินแน่น ซึ่งหากมีการถมดินในระยะเวลาสั้นๆและเร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง โอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดการทรุดตัวของดินก็เป็นไปได้สูง เพราะชั้นดินยังไม่แข็งหรือแน่นพอ นอกจากนี้ การก่อสร้างในส่วนฐานรากก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะในกรณีที่ชั้นดินเป็นดินอ่อน การก่อสร้างฐานรากก็จะต้องปรับให้เหมาะสมเช่นกัน เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการทรุดตัวของดินหรือผลกระทบจากเหตุแผ่นดิน ไหวเป็นต้น”

ทั้ง นี้ กรณีเหตุอาคารทรุดตัวดังกล่าว อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แวดวงอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ควรต้องตระหนักถึงมาตรฐานการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้าง เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติที่ยากจะควบ คุมได้ ทำให้ปัจจุบันเทคโนโลยีการก่อสร้างเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลและป้องกัน ความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินได้

“สิ่งที่วงการก่อสร้างควรดำเนินการในอนาคตก็คือ ควรมีกฏหมายหรือหน่วยงานในการควบคุมเฉพาะทางวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและรักษาภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย อาทิ ควรมีการทดสอบสภาพดิน การออกแบบอาคาร การควบคุมการก่อสร้าง และการก่อสร้างอาคาร เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น”

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA ยังได้มีการเสนอแนะให้มีการทำประกันภัยทางวิชาชีพ (Indemnity Insurance) สำหรับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อลดทอนความสูญเสียของผู้เกี่ยวข้องจากการเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด และมีสินไหมทดแทนสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น


“ในอนาคตเมื่อประเทศไทยเปิดตลาดเสรี ตามการรวมประชาคมอาเซียน(AEC) การประกันภัยในวิชาชีพนี้จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการประกันภัยนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้กับ บริการทางวิชาชีพของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอีกด้วย”
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA กล่าว

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้สำหรับเหตุการณ์อาคารทรุดตัวนี้ คือ คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ถ้า หากรับเหมาก่อสร้างขาดการควบคุมและถูกปล่อยปละละเลยอยู่เช่นนี้ โอกาสที่ไทยเราจะไปแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆในระดับสากลคงเป็นไปได้ ยาก เพราะนอกจากปริมาณงานที่จะเป็นตัววัดความสำเร็จของผู้ประกอบการแล้ว คุณภาพจะเป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่า…รับเหมาก่อสร้างไทยจะเติบโตได้ อย่างยั่งยืนหรือไม่ในเวทีโลก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s