“พื้นที่ว่างให้เช่า” พลิกโฉมธุรกิจอสังหาฯพาณิชย์ ชี้โตตามเส้นทางโลจิสติกส์และ E-commerce

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนไม่หยุดจากวิกฤตการเงินของชาติฝั่งยูโรโซน แต่การลงทุนในฝั่งเอเชียยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันตกทำให้บรรดาชาติยักษ์ ใหญ่ในเอเชียหันมาพึ่งพากันเอง ทั้งในด้านการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน รวมถึงการหันมาเน้นการทำตลาดในชาติกำลังพัฒนาในโซนเอเชียแปซิฟิค ที่กำลังเร่งขยายตัวรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี 2558

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อการดึงดูดนักลง ทุนในหลายรูปแบบให้หลั่งไหลเข้ามาสร้างเม็ดเงินให้สะพัดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในระยะ 2-3 ปีหลังมานี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียด้วยกันเอง มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจบริการและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีการขยายตัว เพื่อรองรับกำลังซื้อที่เปลี่ยนตามกลุ่มนักเดินทางใหม่ๆด้วย

นักวิเคราะห์จาก บมจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) เผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงทำ สถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เราเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย อินเดีย และจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้รูปแบบของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการมีการปรับตัวเพื่อจับตลาดนักท่อง เที่ยวกลุ่มนี้ อาทิ การขยายเครือข่ายธุรกิจโรงแรมที่มีความหลากหลายทางด้านราคามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรมระดับ 3-4 ดาว

“ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเข้ามามีความสำคัญในด้านการตัดสินใจ มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เรามองว่าส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนมาเป็นโซนตะวัน ออกที่มีความอ่อนไหวในเรื่องราคามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนและรัสเซีย ที่มักจะมองหาห้องพักที่มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไปมากยิ่งขึ้น” เติมพร ตันติวิวัฒน์ นักวิเคราะห์จาก บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาพร้อมๆกันก็คือ การทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนและเกาหลี ที่มีการขยายตัวมากขึ้นจากกระแสการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิง ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้การเติบโตของธุรกิจประเภท E-commerce ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าโครงการศูนย์ค้าส่งไทยจีนอย่าง Yiwu ยังไม่คืบหน้า แต่การนำเข้าสินค้าจากจีนและชาติอื่นๆเข้ามาขายในประเทศไทยยังเติบโตไป พร้อมๆกับรูปแบบการค้าขายผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

“การเติบโตของธุรกิจ E-commerce ที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์ด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันแนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากจีน-เกาหลี มาขายผ่านทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะช่วยลดต้นทุนในด้านการลงทุนพื้นที่ หน้าร้านค้า แต่การนำเข้าสินค้าบางประเภทก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการสต๊อกสินค้าเพื่อควบ คุมต้นทุนค่าขนส่งเช่นกัน ดังนั้นการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า อาทิ โกดังเก็บสินค้า หรืออาคารสำนักงานขนาดกลาง-เล็ก ก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ เพื่อสะดวกต่อการทำธุรกิจและรองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย”

นาย มาร์คัส เบอร์เทนชอว์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนนายหน้า บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ความต้องการอสังหาฯเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่ให้เช่า หรืออสังหาฯโลจิสติกส์ มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังภาคธุรกิจฟื้นตัว ทำให้ความสนใจของนักลงทุนในประเทศมีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจากการที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ทำให้ความต้องการพื้นที่โกดังก็ยังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและ พื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งระบบขนส่งโลจิสติกส์ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

“พื้นที่เก็บสินค้าไม่ว่าจะเป็นลักษณะโกดังหรือโรงงาน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 5.86% โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการและ ในเขตอีสเทิร์น ซีบอร์ด ซึ่งในส่วนของพื้นที่ให้เช่าโรงงานในเขตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจาก การเข้ามาลงทุนในธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ที่นักลงทุนมีความ เชื่อมั่นและคลายความวิตกกังวลในด้านปัญหาอุทกภัยของไทย ส่วนพื้นที่ให้เช่าในจังหวัดสมุทรปราการนั้น ถือว่าเป็นตลาดที่น่าจับตา เพราะมีพื้นที่โกดังให้เช่ามากที่สุดในประเทศ เนื่องจากมีข้อได้เปรียบทั้งทำเลที่ที่ตั้งที่อยู่ชานเมืองกรุงเทพฯ ทำให้การเดินทางเข้าถึงสะดวก อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่อยู่ระหว่างท่าเรือสำคัญสองแหล่งและเป็นที่ตั้งของ สนามบินนานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย” นาย มาร์คัส เบอร์เทนชอว์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนนายหน้า บริษัทไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

สำหรับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในทำเลต่างๆนั้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ปัจจัยสำคัญ คือ เส้นทางโลจิสติกส์ และลักษณะเฉพาะของอาคาร ได้แก่ อายุของตึก สภาพ ความสะดวกของพื้นที่ขนถ่ายสินค้า สถานที่จอดรถ และทำเลที่ตั้งของโกดัง ซึ่งลักษณะสำคัญที่ขาดไม่ได้ของพื้นที่ให้เช่าราคาแพงก็คือ ทำเลที่อยู่ในศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย มีพื้นยกสูง มีพื้นที่จอดรถหรือท่าขนถ่ายสินค้า และมีความปลอดภัยจากทั้งการโจรกรรมและอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายจะส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้น และส่งผลต่อระดับราคาที่แตกต่างไปตามคุณภาพของพื้นที่ให้เช่า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มตลาดพื้นที่ให้เช่าขนาดใหญ่อย่างโกดังสินค้าหรือโรงงานให้เช่า จะยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่ผลักดันให้อสังหาฯโลจิสติกส์เติบโตมากขึ้นใน อนาคต แต่กลุ่มลูกค้ารายย่อยอย่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ E-commerce อาจจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตลาดอสังหาฯให้เช่าขยายตัวและเปลี่ยนโฉม หน้าธุรกิจอสังหาฯเชิงพาณิชย์ได้อย่างคาดไม่ถึง
เพราะกำลังซื้อจากผู้ประกอบการรายย่อยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับ อัตราค่าเช่าพื้นที่ จนอาจจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายใหม่ที่นักลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่อาจ มองข้ามไปได้แม้แต่ตารางเมตรเดียว!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s