ทำไมต้อง Green Building ?

 

Green Building ที่แท้จริงก็คือ การพัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการออกแบบการดำรงชีวิตที่ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ อย่างยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ การก่อสร้าง การบำรุงรักษาอาคาร ซึ่งเทคโนโลยีและวัสดุที่นำมาใช้กับอาคารจะต้องลดหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วิธีคิด การออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน และลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

“การเริ่มต้น Green Building ควรเริ่มต้นตั้งแต่งานภูมิสถาปัตย์ที่ต้องคำนึงถึงการปรับตัวให้เข้ากับ ธรรมชาติให้ได้ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมามาก ต่อไปต้องคำนึงถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีทรัพยากรไว้ใช้ต่อไป และอยากเห็น 4-5 ชั้นแรกของอาคารสูงเป็นพื้นที่สีเขียว” คุณ อรรถพร คบคงสันติ จาก T.R.O.P กล่าว

สำหรับประเทศไทยแล้ว กระแส Green Building ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแวดวงการออกแบบและสถาปัตยกรรม ซึ่งล่าสุด ในงานสถาปนิก’56 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2556 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอล เมืองทองธานี ทางผู้จัดงานได้มีแนวคิดในการพัฒนาการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเป็นการรณรงค์ และกระตุ้นให้ใช้สินค้าและบริการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่ง ขึ้น โดยได้มีการนำเสนอการจัดโครงการภายในคอนเซ็ปต์ “Green Exposition” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานช่วยกันใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสมดุลระหว่าง ความเจริญทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันการก่อสร้าง- ตกแต่งบูธแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง จำเป็นต้องใช้วัสดุ-อุปกรณ์รวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก และเมื่อจบงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเป็นบูธได้กลายมาเป็นขยะจำนวนมหาศาล โดยเริ่มจากการใช้กระดาษ และใช้วัสดุในการตกแต่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้(Re-Used) ดังนั้นทางคณะผู้จัดงานจึงเกิดแนวคิดในการส่งเสริมให้งานสถาปนิก ’56 เป็นงานแสดงสินค้าในรูปแบบ “Green Exposition” และวัตถุประสงค์อีกประการ คือการนำบูธที่เข้าร่วมโครงการนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป หรือผู้แสดงสินค้าสามารถดำเนินการบริจาคด้วยตนเองหรือมีความประสงค์ที่จะนำ โครงสร้างกลับไปใช้เองก็ได้ โดยในปีนี้ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ จะมีการมอบโล่สำหรับผู้แสดงสินค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย”

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์เพื่อรักษ์โลกและลดการทำลายสิ่งแวดล้อมแม้จะมีให้เห็นกันอยู่ เนืองๆ แต่บางครั้งการกระทำก็อาจจะทำไม่ได้ทันที 100% เต็ม ดังนั้นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทีละนิด ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเริ่มต้นที่ดี โดยเฉพาะการเอาใจใส่ในส่วนของการออกแบบสถาปัตยกรรม มีส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบลักษณะที่อยู่อาศัยให้มนุษย์สามารถปรับ ตัวและอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะสำหรับในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แล้ว การให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวด ล้อมได้โดยตรง และได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน…ทันตาเห็น!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s