ตลาดเฟอร์นิเจอร์ป่วนพิษบาทแข็ง … IKEA จัดหนักลุยโปรโมชั่นถล่มสินค้าแบรนด์ไทย!

ช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพราะผลพวงจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับภาคนำเข้าแล้วเวลานี้อาจจะเป็นช่วงนาทีทองที่สินค้าบางประเภท สามารถสั่งมาสต็อกได้แบบบริหารต้นทุนได้คุ้มค่า แม้แต่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์เองที่มีการเข้ามาทำตลาดของผู้ประกอบการต่างแดนที่ เน้นการนำเข้าสินค้ามาจำหน่าย ช่วงห้วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาดเดียวกัน เพราะอยู่ในจังหวะที่ค่าเงินบาทยังไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนค่าลงในระยะอันใกล้ นี้

สินค้าแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันในอัตราที่สูง ขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสำหรับการขยายตัวในประเทศนั้นยังไต่ระดับตามอัตราการขยายตัวของตลาดอสัง หาฯที่มีการออกไปปักหมุดในต่างจังหวัด แต่สำหรับภาคการส่งออกที่เน้นตลาดต่างประเทศนั้นอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีนัก เนื่องจากผู้ประกอบการมีโอกาสเสี่ยงจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า อย่างต่อเนื่อง

การทำตลาดที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมากขึ้นของผู้ ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการพยายามแสดงให้เห็นถึงการหันมาให้ ความสำคัญกับการแข่งขันชิงตลาดและกลุ่มผู้ซื้อในประเทศมากขึ้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการก็จะมีการทำแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนกำลังซื้อ ในแต่ละกลุ่มของตัวเอง อาทิ IKEA ส่งเสริมการขายด้วยโปรโมชั่น ซื้อครบ 20,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง หรือ SB เฟอร์นิเจอร์ ก็ทำสินค้าเจาะตลาดคอนโดมิเนียมด้วยคอนเซ็ปต์ Condo fit เป็นต้น

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เผยว่า ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยมีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะในตลาดในประเทศ ที่มีโอกาสการเติบโตตามภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ขยายโครงการไปทั่วประเทศ รวมถึงการเติบโตของเฟอร์นิเจอร์ในแบรนด์ต่างๆ อาทิ เอสบีฯ อินเด็กซ์ คอนเซปต์ และ IKEA ที่มีการแข่งขันที่สูงทั้งในตลาดทั่วไปและตลาด Build-in

“การขยายตัวของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ ผู้ประกอบการมักจะเน้นการทำตลาดเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าหลักและเพิ่มฐาน ลูกค้าใหม่ๆด้วยการทำตลาดนิชมาร์เก็ตด้วยอีกกลยุทธ์หนึ่ง ส่วนตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์นั้น แม้ว่าตัวเลขการส่งออกไปอเมริกาและยุโรปจะลดลง แต่ก็ยังมีตลาดใหม่ในเอเชียและอาเซียนที่เข้ามาทดแทน”

ด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า จากผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (Thai Industries Sentiment Index: TISI) ในเดือนเมษายน 2556 จำนวน 1,074 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯอยู่ที่ระดับ 92.9 โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซึ่งสาเหตุของค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ที่ลดลงเกิดจากความวิตกกังวลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งนับว่าเป็นการแข็งค่ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค และส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออก

“สำหรับช่วงนี้สถานการณ์ของภาคส่งออกของประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก ปัญหาค่าเงินบาทเป็นบางส่วน ส่งผลกระทบต่อสินค้าต่างๆที่เน้นส่งขายตลาดต่างประเทศ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน ทำให้ตลาดการค้าระหว่างประเทศในช่วงนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก สอดคล้องกับผลจากการสำรวจพบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯปรับตัวลดลงตลอด 4 เดือนแรกของปี” นายพยุงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์และสินค้าแต่งบ้านใน ปัจจุบัน พบว่า ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญคือ อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง ราคาน้ำมัน รวมไปถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสถานการณ์การเมืองในประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการมองว่า ประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยลบที่มีผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ สภาวะการลงทุนต่างๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นในปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนจาก ปัจจัยลบของสภาวะเศรษฐกิจโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่ล้วนแต่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในเวลานี้ก็ คือ อยากให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภายใน ประเทศ เพื่อให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศมีความมั่นคงและเพิ่มความเชื่อ มั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการเมกะโปรเจ็กต์ทั้งหลายที่จะเป็นตัวผลักดันการลงทุนต่างๆได้ เป็นอย่างดี และการขยายตัวของการลงทุนเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวแล้ว ยังจะช่วยให้การแข่งขันกันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศเข้มข้นได้อรรถรสมาก ยิ่งขึ้นอีกด้วย!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s