“ค้าวัสดุก่อสร้าง” เร่งวางจุดโลจิสติกส์ ชี้ต้องกระจายให้ทันภาคก่อสร้างทั้งอสังหาฯและเมกะโปรเจ็คต์


เป็นที่คาดหมายกันว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่ช่วยเนรมิตให้เศรษฐกิจไทยเป็นที่หมายตาของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งในขณะนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ออกไปนำร่องทำตลาดในต่างจังหวัดกัน ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว ต่างก็ได้รับการตอบรับที่ดีสอดคล้องกับความเติบโตของเมืองที่รอรางรถไฟความ เร็วสูงปักหมุดตั้งสถานีรายทาง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหมือนคลังวัตถุดิบต้องเร่ง ตื่นตัวและขยายกระจายร้านค้าเพื่อรองรับตลาดทั้งภาควัสดุก่อสร้างและภาคสิน ค้าอสังหาฯที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

โครงการก่อสร้างที่เร่งดำเนินการอยู่ทั้งโครงการเมกะโปรเจ็คต์และโครงการ ก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการสินค้าวัสดุก่อสร้างในทุกหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้า สำหรับช่างรับเหมา หรือสินค้าสำหรับผู้บริโภครายย่อยทั่วไป ทำให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแทบทุกจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปปลุกกระแสร้านโม เดิร์นเทรดกันให้คึกคัก

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในทุกตลาดต่างเห็นพ้องว่า ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด เนื่องจากได้แรงหนุนจากโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการก่อสร้างระบบคมนาคม ขนส่งทั้งโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย และโครงการขนส่งระบบรางขนาดใหญ่ อย่างรถไฟความเร็วสูง ที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีงานก่อสร้างต่อเนื่องอีก 3-5 ปีเป็นอย่างน้อย ส่งผลดีต่อตลาดค้าวัสดุก่อสร้างที่พลอยได้อานิสงค์เติบโตตามกลุ่มไปด้วย

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ BSM เผยว่า สินค้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญต่อการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเอง ดังนั้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าและง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้า การพัฒนาการระบบคลังสินค้าและการจัดส่งจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การ ขยายธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบันการทำตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างมีหลายรูปแบบเพื่อรองรับกำลัง ซื้อที่กระจายตัวทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ที่เน้นความรวดเร็วและสะดวกสบายเป็นหลัก ผู้ประกอบการจึงต้องกลับมาพิจารณาการให้บริการอย่างครอบคลุมและมี ประสิทธิภาพอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่ง ที่ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั่วประเทศ และสามารถรองรับการขยายงานไปยังภูมิภาคเอเชีย จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 อีกด้วย” นายสัญชัย กล่าว

ทั้งนี้ ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยในขณะนี้มีความต้องการของตลาดไม่ว่าจะ เป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง หรือ สินค้า House Brand ยังคงเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในต่างจังหวัดมีแนวโน้มการขยายตัวสูงตามการลงทุนในโครงการพัฒนา ระบบคมนาคมรูปแบบต่างๆและความต้องการที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการจึงเน้นการขยายตลาดสินค้า ทั้งในภาคการผลิตและการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีทั้งผู้รับเหมาและผู้บริโภครายย่อยได้ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

โดย นายสุรพล รุจิกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET เผยว่า ตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไปยังหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้การทำตลาดต้องคำถึงถึงการเข้าถึงผู้บริโภคในต่างจังหวัดมากขึ้น ดังนั้นการสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งแผนธุรกิจสำคัญที่ บริษัทให้ความสำคัญเพื่อกระตุ้นยอดขายและตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็น อย่างดี

“โครงการก่อสร้างที่ขยายตัวไปตามหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัด ทำให้เรามุ่งเน้นการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเบื้องต้นจะมีการขยายช่องทางจำหน่ายผ่านโฮมโปรเพิ่มอีก 6 สาขา และจะมีการขยายสู่ร้านโกลบอลเฮ้าส์จำนวน 4 สาขา ภายในเดือน ก.ค. และคาดจะขยายเพิ่มอีก 4 สาขาภายในสิ้นปีนี้ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี ฯลฯ ซึ่งคาดว่าภายในปี 2556 บริษัทจะมีช่องทางจัดจำหน่ายทางโมเดิร์นเทรดและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไม่ ต่ำกว่า 50 แห่ง” นายสุรพล รุจิกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET กล่าว

ทั้งนี้ แม้จะมีร้านโมเดิร์นเทรดคอยรองรับสินค้าเพื่อกระจายสู่กลุ่มผู้บริโภคแล้ว แต่ในอีกมุมหนึ่งการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งเพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้ โดยตรง ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สร้างจุดแข็งและจุดขายได้ในตัวเพื่อที่จะไม่ต้อง พึ่งพากลุ่มร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายมากจนเกินไปนัก โดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ถึงอย่างไรก็ต้องอาศัยการวางระบบขน ส่งและการจัดเก็บสินค้าที่สะดวกต่อการขนถ่ายจากจุดต่อจุด

อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายและผลักดันธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืน เพราะถึงแม้ตลาดในประเทศจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ในอนาคตกลุ่มลูกค้าจะไม่จำกัดเพียงแต่ในประเทศเท่านั้น เพราะการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการ ธุรกิจต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น การวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ด้านยุทธศาสตร์การลงทุนเสียตั้งแต่วันนี้ ไม่เป็นเพียงแค่การเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพทั้งในด้านบริหารจัดการผลิตและการกระจาย สินค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและทันต่อการแข่ง ขันในระดับ AEC ในปี 2558 ชนิดยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s