“ขุมทรัพย์ที่ดิน” กินได้ยาว “นายหน้าค้าที่”แย่งปักหมุดรอฟันราคา! เชื่อนักลงทุนยังมั่นใจแม้การเมืองป่วน

 

หากจะชี้วัดว่าในท้องที่ใดมีความเจริญและมีความเป็น “เมือง” ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของแต่ละพื้นที่ได้นั้น สิ่งแรกที่จะถูกนำมาพิจารณาก็คือ ระบบคมนาคม ที่หากเป็นอดีตต้องบอกว่า ที่ไหนมีถนนตัดผ่านหลายสาย ที่นั่นย่อมมีแหล่งชุมชนสำคัญ และเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูง แต่ในปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมนอกจากจะเป็นการสร้างแหล่งชุมชนแล้ว ยังเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของนักลงทุนที่ต่างจ้องชิงพื้นที่และทำเลกันอย่างไม่มีใครยอมใคร

ปัจจัยบวกที่เอื้อต่อการลงทุนในหลายๆด้าน ทั้งอัตราดอกเบี้ย ลักษณะภูมิประเทศ ประชาชน สังคม วัฒนธรรม และภาพรวมเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายในการลงหลักปักฐานการลงทุนธุรกิจเป็นอันดับต้นๆของนักลงทุนต่างชาติ รวมไปถึงการลงทุนภายในประเทศเองที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีกลุ่มนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการค้าที่ดินที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากกว่าการลงทุนในตลาดอื่นๆ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 2 ล้านล้านบาทของภาครัฐ นั้นจะช่วยเสริมให้ผู้ประกอบการมีการดูแลและบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งและสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐ นอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการลงทุนภาคเอกชนไปด้วยในตัวแล้ว ยังเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโลจิสติกส์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

“ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยและภูมิภาค ซึ่งหากมีการพิจารณาทบทวนความสำคัญของแต่ละโครงการอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในแผนการพัฒนาโครงสร้างดังกล่าวด้วย” นายอิสระ กล่าว

โดยในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่เป็นที่จับตาของทุกฝ่ายในขณะนี้คือ โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือ Hi-speed Train ที่วางแนวไว้ 4 เส้นทาง ทั้งภาคเหนือ , อีสาน , ตะวันออก , และภาคใต้ ซึ่งทำให้ภาคเอกชนมีการตื่นตัวที่จะศึกษาข้อมูลในการลงทุนธุรกิจต่างๆ อาทิ โครงการที่พักอาศัย โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจการค้าในด้านอื่นๆ เพื่อรองรับแหล่งชุมชนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นตามเส้นทางการพัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่งดังกล่าว

ทำให้นอกจากจะมีการค้าขายเก็งกำไรที่ดินสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆแล้ว ในกลุ่มตลาดที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักเช่นกัน โดย นาย เดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ที่ผ่านมา มีนักลงทุนสนใจเข้ามาติดต่อซื้อขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึงกว่า 32%

“ช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัท เหมราชฯ สามารถทำยอดขายที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในครึ่งปีแรกถึงร้อยละ 32 ทำให้เราได้มีการปรับยอดขายในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1,800 ไร่ และคาดว่าจะมีนักลงทุนสนใจเข้ามาซื้อขายพื้นที่เพิ่มเติมอีกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ เพราะประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับการตั้งฐานการผลิต การร่วมทุน และกาเติบโตทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ ทั้งต้นทุน อัตราแลกเปลี่ยน โครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าถึงตลาด ซึ่งทำให้มีนักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจในไทยมากขึ้นทุกปี” นายเดวิด กล่าว

สำหรับครึ่งปีแรกของปี 2556 มีอัตราการซื้อขาย และเช่าพื้นที่ในการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2555 แต่ที่น่าจับตาคือ กลุ่มที่ดินสำหรับเก็บสินค้าคงคลัง หรือโกดังสินค้า ก็มีลูกค้าให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และที่น่าจับตาก็คือ ในกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อขายและเช่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติสูงถึงร้อยละ 40-44%

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการซื้อขายที่ดินเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมจะแตกต่างจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่สิ่งที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจเหมือนกันก็คือ ทำเลที่ตั้ง ที่จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งได้หลายเส้นทางและสะดวกสบาย ซึ่งแม้ว่าข้อจำกัดทางด้านต้นทุนราคาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการพัฒนาธุรกิจ แต่ผลตอบแทนในการลงทุนขุมทรัพย์ที่ดินก็ยังเป็นสิ่งที่เย้ายวนให้บรรดานักเก็งกำไรต่างหลงใหลกันไม่รู้วาย

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องผิดคาดอะไรนัก เมื่อเจอะเจอกระแสข่าวว่า มีกลุ่มนายหน้าค้าที่ดินยังคงเดินสายเก็บสต๊อกที่ดินทำเลงามๆเอาไว้เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งทางราง ทั่วประเทศ ซึ่งแม้ว่าในบางเส้นทางยังไม่มีหมุดปักสถานีที่แน่นอน หากแค่เพียงสายเดินรถคร่าวๆว่าเส้นทางผ่านจังหวัดก็สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าราคาที่ดินได้ภายในพริบตา!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s