จับตาอาเซียนสู่ AEC : อสังหาฯยังเป็นเป้าหลักของนักลงทุน คาดโครงการพาณิชย์ใน “จาการ์ต้า” ขึ้นแท่นฮอตสุดแห่งปี

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังไม่กลับสู่สภาวะปรกติ จนเกิดผลกระทบไปยังหลายภูมิภาค หากสำหรับในกลุ่มประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคกลับไม่ได้รับผลกระทบที่หนักหนาสาหัสอย่างที่กังวลกัน เนื่องจากเศรษฐกิจระดับประเทศมีการขยายตัวและมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการค้า หรือ AEC ที่ช่วยสนับสนุนให้ภูมิภาคนี้มีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อที่มีการขยายตัวสูงและมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นที่จับตาของนักลงทุนจากทั่วโลก เนื่องจากมีสภาพคล่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบขนส่งและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าจากอัตราการเติบโตที่เป็นไปในทิศทางบวกจะยิ่งส่งผลให้นักลงทุนจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในอาเซียนมากขึ้น

รายงานตัวเลขประมาณการณ์สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ ระบุว่า ในปีนี้คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและมีอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

“คาดว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.5- 6.1% เนื่องจากมีการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างคึกคัก ในขณะที่การบริโภคภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวสูง ทำให้กลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญประการหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น”

นายคริส ฟอสสิค กรรมการผู้จัดการโจนส์ แลง ลาซาลล์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เผยว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของภูมิภาคนี้จะส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม เนื่องจากการตกเป็นเป้าหมายของนักลงทุนทั่วโลกส่งผลให้ความต้องการใช้อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์มีการขยายตัว ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน และอสังหาริมทรัพย์ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โรงงานและโกดังสินค้า ซึ่งจะทำให้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มนี้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กำลังการซื้อที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคจะทำให้อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย

“จุดเด่นด้านกำลังซื้อของประชากรในภูมิภาค และแนวโน้มที่ดีทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน สนใจเข้ามาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจที่ตามมากับการเข้ามาของการลงทุนจากต่างประเทศด้วย” นายคริส ฟอสสิค กรรมการผู้จัดการโจนส์ แลง ลาซาลล์ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก กล่าว

จากการสำรวจของ โจนส์ แลง ลาซาลล์ พบว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในกรุงจาการ์ตา ของอินโดนีเซีย มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีปัจจัยหลักมาจากจำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ และมีกำลังการซื้อสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้พื้นที่ศูนย์การค้ามีเพิ่มมากขึ้น และผลักดันให้ค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้ากลางกรุงจาการ์ตาปรับตัวขึ้นไปแล้ว 4.9% ในไตรมาสแรกของปีนี้

“การเติบโตทางเศรษฐกิจได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการขยายตัว และตลาดที่น่าจับตามากที่สุดในภูมิภาคก็คือ อินโดนีเซีย ที่ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ตลาดอสังหาฯเชิงพาณิชย์มีการขยายตัวสูงเกือบ 150% โดยเฉพาะในตลาดอาคารสำนักงานในกรุงจาการ์ตา ที่มีความต้องการใช้พื้นที่ของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-10% ต่อปี”

อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์กันว่า ผลเกี่ยวเนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจที่จะตามมาหลังจากการเปิด AEC และการไหลเข้ามาของการลงทุนจากต่างประเทศ นั้นจะยิ่งส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความต้องการพุ่งสูงขึ้น จนทำให้โครงการที่มีอยู่ในตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ และอาจจะมีปริมาณพื้นที่ว่างให้เช่าคงเหลือในตลาดน้อยเป็นประวัติการณ์ในปี 2558 นี้

แต่ถึงอย่างไร ความจำเป็นในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จำเป็นต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน และควรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับความศิวิไลซ์จากกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่ที่รอจะเข้ามาร่วมมือกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจน้องใหม่ ที่ทุกฝ่ายต่างจับตาว่าจะสามารถแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสมความคาดหวังในระดับสากลได้มากเพียงใด…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s