“พลัส พร๊อพเพอร์ตี้” ชี้ไร้สัญญาณฟองสบู่ยอดโอนคอนโดเติบโต21% ซิตี้คอนโด“บางแสน-หาดใหญ่”แนวโน้มกำลังฮอต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลตลาดคอนโดมิเนียมโดยนำเสนอในรายงานฉบับล่าสุด เรื่อง การเติบโตอย่างร้อนแรงของตลาดคอนโดมิเนียม ฟองสบู่จริงหรือ? พบว่า ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปีนับตั้งแต่ปี 2549 มีการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมเป็นไปอย่างร้อนแรงภายหลังตลาดอสังหาฯแนวราบได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ทำให้ตลาดคอนโดฯในปี 2555 มีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดกว่า 64,000 ยูนิตจาก 174 โครงการและในช่วงปี 2556 ผ่านมาเพียง 5 เดือนมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดแล้วกว่า 41,000 ยูนิตจาก 88 โครงการโดยตั้งแต่ปี 2551- 2555 จำนวนห้องชุดสร้างเสร็จสะสมมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 41,223 ยูนิตหรือคิดเป็น 22% ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับยอดโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุด ซึ่งเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ของทั้ง
ตลาดมือหนึ่งและมือสอง ยอดโอนกรรมสิทธิ์มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 12 % ต่อปี ซึ่งหากหัดยอดโอนในปี 2554 ออกไป เนื่องจากเป็นปีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติจากปัญหาอุทกภัย จนทำให้ไม่สามารถโอนห้องชุดบางส่วนในบางพื้นที่ ได้อัตราการเติบโตเฉลี่ยของยอดโอนกรรมสิทธิ์จะปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 21 % ต่อปี แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของความต้องการซื้อที่แท้จริง Rea Demand) ในตลาดคอนโดฯ ที่เพิ่มขึ้นสอดรับกันกับการขยายตัวของอุปทานสร้างเสร็จสะสมในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังระบุตลาดอสังหาฯต่างจังหวัดว่ามีแนวโน้มเติบโตสูง หลังเทรนด์การอยู่อาศัยในคอนโดของ Gen – Y และดันตลาดซิตี้คอนโดในจังหวัดหัวเมืองทั่วประเทศทั้งภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่นและอุดรธานี คึกคักหลายโครงการในส่วนทำเล “บางแสนและหาดใหญ่” ส่งสัญญาณคึกคัก หลังอสังหาฯส่วนกลางเข้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยประเภทที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเติบโตดี ได้แก่ คอนโดในเมืองที่ใกล้กับแหล่งชุมชนและสถานศึกษา ระดับราคาต่ำกว่า 40,000 บาทและ 40,000 – 59,999 บาท ต่อ ตร.ม.

ปัจจัยที่ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยคึกคักมากขึ้น มาจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องมาจากหัวเมืองหลัก อาทิ หาดใหญ่ที่มีผลผลิตด้านสินค้าการเกษตรมีราคาสูง รวมถึงบางแสนที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาโดยเฉพาะการมีมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่มีนิสิตนักศึกษารวมกว่า 55,000 คน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและใกล้กับชุมชนชาวญี่ปุ่นที่มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมศรีราชา ซึ่งทำเล “บางแสนและหาดใหญ่” เป็นเมืองที่มีสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อสูงทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยและต่างชาติ และประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเติบโตดีคือคอนโดในเมืองที่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือที่เรียกว่า “ซิตี้คอนโด” (City Condo)

“แนวโน้มของซิตี้คอนโด ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นนั้น ปัจจัยหลักมาจากการที่มีราคาไม่สูง ตั้งอยู่ในเมือง ใกล้สถานศึกษาและศูนย์การค้า เดินทางสะดวกสบาย มีอัตราการผ่อนชำระรายเดือนที่สูงกว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เพียงเล็กน้อยแต่ได้ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่ม Generation Y หรือ Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 19-30 ปีอยู่ในวัยศึกษาและวัยทำงาน ชอบความเป็นส่วนตัว สะดวก และพักใกล้แหล่งบริการจึงตอบโจทย์ความต้องการตรงจุด ทั้งนี้จากผลสำรวจของฝ่ายวิจัยในกลุ่ม Gen Y จำนวน 400 คน ผลปรากฏว่า 25% สนใจอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย จากการที่พลัส พร็อพเพอร์ตี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆนั้น ถือได้ว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยยังมีศักยภาพในการเติบโต แต่ในบางช่วงขณะหรือบางพื้นที่อาจมีจะมีการขายได้ช้ากว่าที่เคยเป็นเท่านั้น ไม่ถึงกับโอเวอร์ซัปพลายและภาวะฟองสบู่อย่างแน่นอน” นายภูมิภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ กล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s