“อ.เชี่ยว ชอบช่วย” แนะวิธีเตรียมรับมืออุทกภัย สไตล์ “บ้านไม่บาน ต้านภัยน้ำท่วม”

บทความพิเศษ จาก สำนักงานบ้านไม่บาน โดย อาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย ได้แนะนำวิธีการสร้าง “บ้านไม่บานต้านภัยน้ำท่วม” ที่สามารถรับมือกับน้ำท่วมได้นาน 2 – 4 เดือน ที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ได้กับบ้านของตนเอง หรือถ้าหากจะนำไปประยุกต์ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ก็ไม่หวงห้าม

โดย 10 วิธี แปลงโฉมบ้านหลังน้อย ให้กลายเป็น “บ้านต้านภัยน้ำท่วม” มีวิธีการดังนี้

1. ยกเครื่อง “ระบบไฟฟ้า” ที่ใช้ในบ้านใหม่ หรือ ในกรณีหากงบประมาณมีจำกัด แนะนำให้ทำการติดตั้ง “เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน” เพื่อสำรองไฟฟ้าไว้ใช้

2. ติดตั้งการใช้ระบบ “โซล่าเซล” (พลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง โดยไม่ง้อไฟจาก “การไฟฟ้า” โดยสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน หรือโครงด้านนอกที่มีแดด ซึ่งการติดตั้งแผงที่ดีควรเอียงประมาณ 10 องศา แล้วหันไปทางด้านทิศใต้ เพื่อจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ออกแบบให้มีระบบไฟฟ้าแยกเป็นส่วน ๆ ทำให้สามารถตัดไฟได้เป็นโซนเพื่อจะได้ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต อาทิ แยกส่วนชั้นบน- ชั้นล่าง หรือหากมีงบประมาณมากพอ จะแยกออกเป็นแต่ละห้องก็ไม่เสียหาย

4. ควรมีการติดตั้ง “ระบบถังบำบัดน้ำเสีย” โดยออกแบบให้เป็น “ระบบแยกส่วน” ที่สามารถใช้งานได้ดี ถึงแม้น้ำจะท่วมจนมิดชั้นล่าง

5. หากต้องการสร้างบ้านใหม่ หรือต้องการปรับปรุงบ้านเก่าให้ปลอดภัยจากอุทกภัย ควรยกพื้นชั้นหนึ่งสูงอย่างน้อย 3 เมตร ในกรณีเป็นบ้านหลังเก่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบโครงสร้างบ้านว่าเหมาะสมกับการดีดบ้านสูงหรือไม่

6. สำหรับผู้ที่รักรถ ปัจจุบันได้มีการออกแบบให้มี “รอกทดแรง” ที่สามารถยกรถยนต์ขึ้นมาเก็บในระดับที่ปลอดภัยเมื่อน้ำหลากท่วมมา โดยออกแบบให้สามารถยกรถหนีน้ำได้ในเวลา 2-3 ชั่วโมง โดยใช้ระบบ “รอกทดแรง” แบบง่าย ๆ ที่มีราคาย่อมเยาว์เพราะรถยนต์ 1 คันจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 1.2 -1.5 ตันโดยประมาณ ซึ่งสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบต่อเติมระบบดังกล่าวในโรงเก็บรถที่บ้านได้

7. เตรียมติดตั้ง “ระบบกรองน้ำ” สำหรับไว้ใช้ในยามน้ำท่วม ทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือหากงบประมาณจำกัด ก็ควรจะมีถังเก็บน้ำสำรองอย่างเพียงพอสำหรับบรรดาสมาชิกภายในบ้าน

8. เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระบริเวณใต้หลังคา สำหรับเก็บ ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเก็บไว้กินไว้ใช้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน โดยที่ไม่ต้องง้อ “ถุงยังชีพ” แต่ประการใด

9. หากน้ำหลากท่วมเป็นเวลานานหลายเดือน ควรเตรียมเรือพาย ไว้สำหรับยามจำเป็น หรือกรณีฉุกเฉินที่ต้องเดินทางและเหตุสุดวิสัยด้วย

10. และปิดท้ายที่การต่อเติมหรือปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสำหรับเป็น”ศาลาท่าน้ำ” ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด หรือเอาไว้นั่งเล่นกินลม ชื่นชมสายน้ำ(ท่วม) แล้ว ยังสามารถเป็นท่าจอดเรือสำหรับไว้ใช้สัญจรในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจากบทความ “บ้านไม่บาน กับ อ.เชี่ยว ชอบช่วย”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s