เอ็นเอสบลูสโคป ผุด“ศูนย์ฝึกอบรม” แก้ปัญหาแรงงานขาด

นายเจสัน เอลลิส ประธาน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ปัญหาขาดแรงงานฝีมือในการติดตั้งแผ่นผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีต และเหล็กโครงสร้างมวลเบา รวมถึงปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยในการติดตั้ง ทำให้บริษัทตกลงเปิดศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป เพื่อเพิ่มแรงงานฝีมือให้เพียงพอต่อปริมาณงาน เพิ่มคุณภาพในการติดตั้ง และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้แก่ช่าง นับเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านการติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีต และเหล็กโครงสร้างมวลเบาแห่งเดียวในประเทศไทย

สำหรับศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป ได้ทำการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ต้นแบบจากสถาบัน Technical And Further Education/Sydney, Australia (TAFE) โดยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พัฒนาหลักสูตรช่างติดตั้งแผ่นเหล็กเมทัลชีต และเหล็กโครงสร้างมวลเบา ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ใช้เวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระดับกลาง ใช้เวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง และระดับสูง ใช้เวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ซึ่งทุกระดับจะฝึกอบรมทั้งทฤษฎีเชิงปฏิบัติการควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมการทำงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นเหล็กเมทัลชีต และเหล็กโครงสร้างมวลเบา รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เทคนิคการติดตั้งผนังหลังคาเหล็กเมทัลชีต และเหล็กโครงสร้างมวลเบา โดยการฝึกอบรมในช่วงแรกจัดขึ้นระหว่างเดือน ส.ค.56-ต.ค.57 จะดำเนินการฝึกอบรมเฉพาะระดับพื้นฐาน จากนั้นจะขยายการฝึกอบรมระดับกลาง และระดับสูงภายในปี 2559

“การก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป เป็นเจตนารมณ์ของเอ็นเอส บลูสโคป ที่ต้องการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือ และมีคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงงาน ผู้อบรมนอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะให้ทันต่อเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยืนยันความรู้ความสามารถในการติดตั้งแผ่นผนัง หลังคาเหล็กเมทัลชีต และเหล็กโครงสร้างเหล็กมวลเบา” นายเจสันกล่าว

ศูนย์ฝึกอบรม บลูสโคป จะจัดอบรมให้แก่ช่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จัดอบรมภายในศูนย์ฯ ซึ่งก่อสร้างขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในพื้นที่เดียวกับกลุ่มบริษัทเอ็นเอส บลูสโคป นอกจากนี้ จะมีการฝึกที่หน่วยอบรมเคลื่อนที่ ซึ่งมีทีมงาน และอุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุต่างๆ พร้อมรถพ่วงที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s