แสนสิริเผยแนวทางเร่งตรวจสอบคอนโดมิเนียม ยืนยันไม่กระทบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร

อุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าห้องชุดภายในโครงการ เดอะเบส สุขุมวิท 77 จำนวน 1 ห้องชุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เรื่องคุณภาพงานผนังก่ออิฐฉาบปูนภายในห้องชุดไม่ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายทีมงาน Sansiri Homecare ให้เข้าตรวจสอบและแก้ไขงานผนังภายในห้องชุดดังกล่าว รวมถึงได้จัดประชุมร่วมระหว่างฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง ทีมควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาหลัก (RTH) โดยทันทีเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“บริษัทขอแสดงความเสียใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นในห้องของลูกค้าโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 อันเกิดจากการเลินเล่อของช่างเฉพาะบุคคล (Human Error) อย่างไรก็ดีบริษัทขอยืนยันให้ลูกค้าแสนสิริและทุกท่านทราบว่าทีมควบคุมคุณภาพของแสนสิริหรือ Q.C ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมีการตรวจคุณภาพหลังขั้นตอนการก่ออิฐและฉาบปูนในทุกโครงการ อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ากรณีที่เกิดขึ้นในห้องของลูกค้าดังกล่าว เป็นการเก็บงานเฉพาะส่วน จากช่างผู้รับเหมาที่ได้กระทำการไม่ได้มาตรฐานต่องานก่อสร้างที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งกรณีนี้แม้จะไม่ได้กระทบต่อความแข็งแรงของอาคารที่มีเสาและพื้นเป็นตัวรับน้ำหนักอาคาร แต่ทางบริษัทให้ความสำคัญโดยได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว เพราะสิ่งสำคัญสูงสุง คือ คุณภาพการก่อสร้างและความพึงพอใจของลูกค้า” นายอุทัย กล่าว

นอกจากนี้ล่าสุด บริษัทยังได้วางแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

1.แสนสิริได้จัดทีมตรวจสอบงานผนังก่ออิฐฉาบปูนทุกผนังภายในโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างโดยอุปกรณ์พิเศษ เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของมวลผนังก่ออิฐฉาบปูนในการตรวจจับความแข็งแรงและความหนาแน่นของผิวผนังโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายนหรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกบ้าน

2. บริษัทร่วมกับลูกบ้านของโครงการเดอะ เบส สุขุมวิท 77 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานูปถัมภ์ให้เข้ามาเป็นองค์กรกลางในการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้าง เพื่อเป็นการยืนยันความแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร และเพื่อให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพงานโครงสร้างในการพักอาศัยภายในโครงการ โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ดี บริษัทขอให้เชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่มีโฟมหรือวัตถุแปลกปลอมอยู่ในบริเวณที่ไม่ถูกต้อง มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิด ทั้งนี้เพราะการทำงานโดยไม่ได้มาตรฐานนี้เกิดจากช่างเฉพาะบุคคล (Human Error) ดังนั้นจึงขอให้ลูกบ้านในโครงการอื่นๆของแสนสิริมีความมั่นใจ โดยบริษัทยินดีจะเข้าทำการตรวจสอบผนังตามที่ลูกบ้านร้องขอเป็นรายไป นอกจากนี้ บริษัทจะสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างและพัฒนาโครงการในอนาคต โดยเน้นย้ำในการตรวจสอบคุณภาพโครงการหรือ Q.C. ให้ครอบคลุมถึงการเก็บงานเฉพาะจุดในทุกๆ ครั้ง ตลอดจนมีการคัดสรรบริษัทที่ดูแลงานก่อสร้างหลักอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ได้บริษัทที่มีคุณภาพและแรงงานที่มีฝีมือมากที่สุด

“บริษัทขอให้ลูกค้าใน Sansiri Family ทุกครอบครัวมั่นใจว่า สิ่งที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ดำเนินธุรกิจ คือความเป็น A Partner for Living ซึ่งบริษัทจะไม่มีวันทอดทิ้งลูกค้าไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรือภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจใดก็ตาม บริษัทไม่มีวันเพิกเฉยต่อการเข้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของลูกค้า เพราะสำหรับแสนสิริ คุณภาพของที่อยู่อาศัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด” นายอุทัย กล่าว

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s