ทางเลือกเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เทคโนโลยีล้ำพร้อมรับAEC

งานConstruction & Building Technology Week 2013 งานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรม และอาคารครบวงจร
โดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จับมือกับ อิมแพค โดย งาน Construction & Building Technology Week 2013 หรือ งานมหกรรมแสดงเทคโนโลยี และสิค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารครบวงจร เป็นงานที่รวมเอา 3 งานใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน คือ งาน CONSTECH 2013 งานจัดแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่ BMAM Expo Asia 2013 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี ด้านการบำรุงรักษาอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร GBR Expo Asia 2013 งานจัดแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติ ด้านการก่อสร้าง และต่อเติมอาคารแบะโรงงานสีเขียว และ Pool & Spa Tech Pavilion โซนจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านสปา และสระว่ายน้ำ เพื่อกระตุ้นตลาดให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางธุรกิจตั้งแต่วันนี้ – 21 กันยายน 2556 ณ อาคาร 6-8 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นาย ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เผยว่า ในปี2555ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าเป็นปีทองของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 928 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 12.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่เสียหายจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย ประกอบกับการก่อสร้างของภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในโซนกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการอยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น สำหรับในปีนี้หลายฝ่ายก็ยังคาดว่า มูลค่าการก่อสร้างของไทยจะยังคงเติบโตต่อไปประมาณ 10.5% – 12.9% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.025 – 1.0475 ล้านบาท และจะยังขยายตัวต่อเนื่อง

นายหทัย อู่ไทย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Construction & Building Technology Week 2013 กล่าวว่า เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในทุกระดับให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และฟันฟ่าอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นโดยการปรับตัวตัวของราคาวัสดุก่อสร้าง การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท รวมไปถึง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอื่นๆนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักว่างาน Construction & Building Technology Week 2013 จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ตลอดจนอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม หากอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารไทยมีความแข็งแกร่งก็จะส่งผลดีให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ แข็งแกร่งไปด้วยเช่นกัน

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ เผยว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยยังคงเติมโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากแนวโน้มที่ดีของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการเมกะโปรเจ็คต่างๆ จากทางรัฐบาล และการลงทุนภาคเอกชนด้านการก่อสร้างอาคาร โรงงานสีเขียว และอสังหาริมทรัพย์ โดยปีนี้มูลค่าการก่อสร้างรวมของประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,025,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นโครงการภาครัฐประมาณ 45% และภาคเอกชนอีกประมาณ 55% นอกจากธุรกิจภายในประเทศแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา ลาว หรือเมียนมาร์ ที่มีกำลังเปิดประเทศ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคารของไทย และผมเชื่อว่า งาน Construction & Building Technology Week 2013 จะเป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเติบโต และความท้าทาย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างจะค่อนข้างจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออสังหาฯขนาดเล็ก-กลาง แต่การจัดงาน Construction & Building Technology Week 2013 นอกจากเป็นการพบปะบรรดาผู้ประกอบการ นักลงทุนและยังเป็นการเปิดโอกาสในการเจราจาการค้าขายภายในงานอีกด้วย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s