สมาคมอุตฯก่อสร้างไทย..ถกเครียด!อนาคตผู้รับเหมา.. ชี้ต้องเตรียมรับ 2.2 ล้านล้าน ทั้งในแง่ดีและร้าย!

ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ถูกนำมาถกกันบนเวทีมากที่สุดสำหรับอนาคตประเทศไทย กับ พรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งในครั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยก็ไม่รอช้า ขอจับประเด็นดังมานั่งตีแตกกันบ้าง ซึ่งนอกจากจะวิเคราะห์ถึงรายละเอียดเจาะลึกโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณดังกล่าวแล้ว ผลกระทบสำคัญอย่างปัญหาค่าแรงและวัสดุก่อสร้างก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่บรรดากูรูทั่วสารทิศต่างมานั่งจับเข่าคุยกันอย่างสนใจ

จากงานสัมมนาสัญจรที่จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ภายใต้ประเด็นร้อนอย่าง “ราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นและแนวโน้มตลาดปี 2557 ภายหลังงบลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท” ณ โรงแรมดุสิตดีทู จ.เชียงใหม่ ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้เชิญสมาชิกผู้รับเหมาและกูรูในวงการรับเหมาก่อสร้างต่างๆมาร่วมกันถกและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่โครงการงบประมาณ 2.2 ล้านล้านบาทเริ่มดำเนินการ

โดยนาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า แม้โครงการตามแผนพัฒนาประเทศภายใต้งบประมาณกว่า 2.2 ล้านล้านบาท จะช่วยให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีงานล้นมือและกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯได้เป็นอย่างดี แต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่ด้านดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะผลพวงจากงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล อาจส่งผลกระทบต่อราคาวัสดุก่อสร้างที่จะปรับสูงขึ้นตามแนวโน้มของตลาดอสังหาฯและรับเหมาก่อสร้างในปี 2557 ภายหลังงบลงทุน 2.2 ล้านล้านบาทได้

“ขณะนี้ทุกคนต่างมีความคาดหวังกับโครงการพัฒนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายหลังการลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ จนบางครั้งก็อาจจะคาดไม่ถึงผลกระทบในด้านอื่นๆที่อาจจะตามมาหลังจากนั้น ดังนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อสมาชิกของสมาคมและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและหาวิธีรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต”

ทั้งนี้ นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาวัสดุก่อสร้างที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในเบื้องต้นนั้น ผู้ประกอบการก่อสร้างจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาต้นทุนและการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้างในทุกกระบวนการ เพราะต้นวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นแม้ว่าสาเหตุหลักมาจากการขยายการลงทุนของรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น แต่การควบคุมและดูแลปริมาณการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งขว้างสิ้นเปลือง ก็จะช่วยควบคุมต้นทุนในเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง

ส่วนปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ อาทิ สินค้าบางรายการขาดแคลนจากกำลังการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด หรือ สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจะต้องวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้างที่ตุนสินค้าไว้เก็งกำไร เป็นต้น

ทั้งนี้ แม้ประเด็นหลักในการสัมมนาของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะเน้นหัวข้อเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง และแนวโน้มของรับเหมาก่อสร้างภายหลังงบลงทุน 2.2 ล้านล้านบาทผ่านสภา แต่อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นที่สนใจของบรรดาสมาชิกและผู้รับเหมาที่มาร่วมงานมากที่สุด ก็คือ ประเด็นค่าแรง 300 บาท ซึ่งทางสมาคมฯได้ดำเนินการด้านต่าง ๆเพื่อเรียกร้องการเยียวยาจากภาครัฐต่อผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงงาน 300 บาทอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางสมาคมฯ ได้เข้าพบกับ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ กำลังจัดทำข้อมูลเพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุม กวพ. เพื่อขอทราบมติความช่วยเหลือที่ กวพ. สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมในเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าไม่เกิน เดือนพฤศจิกายนนี้

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงในประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากปัญหาค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว ความวิตกกังวลของผู้ประกอบการทั้งในเรื่องน้ำท่วมและปัญหาการเมือง ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินการและเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของตลาด ซึ่งเมื่อผนวกกับวิกฤตการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเดินหน้าลุยได้อย่างเต็มที่นัก เพราะไม่มั่นใจว่า โครงการในอนาคตจะสามารถฝ่ามรสุมอุปสรรคทั้งหลายจนกลายเป็นความจริงได้หรือไม่

ซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการทั้งในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ยังคงคาดหวังว่า การขับเคลื่อนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐกว่า 2.2 ล้านล้านบาท จะมีความชัดเจนและจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในระยะต่อไป…และไม่กลายเป็นเพียงแค่ฝันลมๆแล้งๆไปเสียก่อน!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s