“อสังหาฯพาณิชย์”กำลังซื้อยังแน่น…ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมModern Trade ดันตลาดแกร่งรับ AEC

แม้ว่าจะผ่านวิกฤตมาหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์แต่ตลาดอสังหาฯเชิงพาณิชย์ก็ยังคงเติบโตได้เป็นอย่างดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสดใสนัก ซึ่งหากมองถึงอนาคตในระยะใกล้นี้ที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ในปี 2015 ก็อาจจะพอเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่เมียงๆมองๆจะปักธงลงธุรกิจขยับขยายได้ว่าจะยังมีกำลังซื้อและตลาดรองรับเผื่อโตได้อีกหลายเท่าตัว

ตัวเลขจำนวนประชากรที่อาจสูงเกินหลักร้อยล้านคน ทำให้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจหน้าใหม่แห่งเอเชียกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ก็มีความสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ซึ่งจากรายงานข้อมูลอัตราการเช่าพื้นที่อสังหาฯเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะพื้นที่ค้าปลีกพบว่า มีอัตราการเช่าอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดทั่วทั้งเอเชียในระดับที่ดี

นักวิเคราะห์จาก บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) วิเคราะห์ว่า ตลาดอสังหาฯเชิงพาณิชย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ได้อานิสงค์จากการขยายตัวของเมืองออกไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้โครงการอสังหาฯเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะในตลาดค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5-6% ต่อปี

“ตลาดอสังหาฯเชิงพาณิชย์และพื้นที่ให้เช่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่เช่าในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยอัตราเติบโตเฉลี่ยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 5.5% โดยปริมาณพื้นที่ที่มียอดเช่าซื้อในตลาดปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น 6.3% และคาดว่าหลังจากเปิด AEC แล้วหรือในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะมีพื้นที่ในตลาดเพิ่มขึ้นอีก 15% ” สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ นักวิเคราะห์จาก บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าว

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังประเมินอีกว่า สำหรับตลาดต่างจังหวัดนั้นในอนาคต ยังมีช่องว่างในการขยายสาขาอีกมาก เนื่องผู้บริโภคในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวที่มักนิยม Modern Trade มากขึ้น ส่งผลให้โอกาสในการขยายตลาดของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ยังมีแนวโน้มที่สดใส

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์มองว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าและพาณิชย์มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตและการเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SME ที่มีการได้รับความสนใจจากหลายประเทศ รวมทั้งการเปิด AEC ที่จะช่วยเสริมจุดแข็งในด้านกำลังซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุน

“ยอดการเช่าพื้นที่ค้าปลีกเติบโตในทุกตลาดเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบการค้าสมัยใหม่ ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่ไม่ได้ลดน้อยลงเลยในอาเซียน นอกจากนี้ผู้บริโภคจำนวนมากได้หันมาให้ความสนใจกับรูปแบบการค้าปลีกสมัยใหม่และอีคอมเมิร์ซรวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือยด้วย ส่งผลดีต่อการลงทุนในตลาดอสังหาฯเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะในกลุ่มค้าปลีกที่มีโอกาสเติบโตมากในระยะ 2-3 ปีนี้”

จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นสอดคล้องกับผลวิจัยของ ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ฯ ที่รายงานว่า ดัชนีการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าชั้นไพรม์ของไนท์แฟรงค์ขยับตัวสูงขึ้น 0.2% ในช่วงหกเดือนแรกของปี ค.ศ. 2013 ซึ่งในปัจจุบันดัชนีได้ขยับตัวสูงขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา โดยอัตราการเช่าทั่วทั้งเอเชียยังคงเติบโตอย่างมั่นคง และจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2015 อาจจะส่งผลให้พื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าจะมีเพิ่มขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่า การขยายตัวของชนชั้นกลางในประเทศที่กำลังพัฒนาในเอเชียจะเป็นแรงเสริมสำคัญให้กับการเติบโตของตลาดอสังหาฯเชิงพาณิชย์ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป เห็นได้ชัดจากการเติบโตของคอมมูนิตี้มอลล์และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อในกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และกลุ่มค้าปลีกแนวใหม่แบบ Modern Trade มากขึ้น

แต่ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าแนวโน้มตลาดจะดีจนน่าใจหาย แต่หากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเติบโตของตลาดได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มักจะอ่อนไหวง่ายกับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินๆทองๆที่เมื่อเสี่ยงต่อภาวะการเกิดวิกฤตทางการเงินในกระเป๋าก็มักจะส่งสัญญาณชะลอตัวไปออกไปยังตลาดโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะในกลุ่มกำลังซื้อชนชั้นกลางที่ความเสี่ยงในด้านกำลังซื้อสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s